Erfaring og kunnskap når det uforutsette hender

I dagens komplekse og sammenkoblede verden er det et økende behov for raske og effektive beredskapssystemer. Hos Tiepoint er vi stolte av å være en ledende tjenesteleverandør av droneteknologi, og vi samarbeider tett med offentlige sikkerhetsbyråer over hele landet for å integrere droner sømløst i deres operasjoner. Våre verktøy har revolusjonert måten søk- og redningsoppdrag utføres på, og har bidratt til å forbedre sikkerheten, effektiviteten og effektiviteten til nødetatene.

Vi i Tiepoint er i ferd med å forandre beredskapen, spesielt innen søk- og redningsoperasjoner. Ved å utnytte de unike egenskapene til droner kan vi hjelpe leverandører av beredskapstjenester på flere viktige områder:

  • Rask responstid: Droner er mye raskere å sette inn enn tradisjonelle søk- og redningsmetoder, som helikoptre eller bakkemannskaper. Dette sikrer at viktig førstehjelp når frem til skadestedet så raskt som mulig, noe som potensielt kan redde liv i prosessen.

  • Forbedret situasjonsbevissthet: Droner gir høykvalitetsopptak fra luften, noe som gjør det mulig for nødetatene å få en helhetlig forståelse av situasjonen. Denne sanntidsinformasjonen gjør det mulig for innsatspersonellet å ta informerte beslutninger og prioritere ressurser på en effektiv måte.
  • Tilgang til avsidesliggende og farlige områder: Droner kan enkelt navigere i utfordrende terreng, som tett skog, fjell eller vann, der tradisjonelle søk- og redningsteam kan ha problemer med å komme til. Dermed kan nødetatene nå frem til ofre på steder som tidligere var utilgjengelige.

  • Forbedret sikkerhet for utrykningspersonell: Ved å bruke droner til å vurdere farlige situasjoner kan nødetatene minimere eksponeringen for potensielle risikoer, for eksempel ustabile konstruksjoner, farlige materialer eller ekstreme værforhold.

Hos Tiepoint strekker ekspertisen vår seg lenger enn bare å levere droneteknologien. Vi tilbyr også støttetjenester som sikrer at den riktige dronen brukes i forhold til oppdraget, teknisk assistanse og overvåking av bedriftens operasjonelle prosedyrer. Denne skreddersydde tilnærmingen garanterer at leverandører av beredskapstjenester har tilgang til den mest egnede teknologien, noe som maksimerer potensialet for en vellykket operasjon.

I tillegg tilbyr vi en kraftig plattform for administrasjon av droneflåter både på og utenfor bakken. Denne omfattende løsningen gjør det mulig for offentlige sikkerhetsmyndigheter å overvåke og kontrollere droneoperasjonene sine på en effektiv måte, noe som sikrer optimal effektivitet og koordinering.

DJI_20220826101024_0001-2

Du er eksperten

- la oss støtte deg og gi deg rom til å gjøre det du kan best

Er du en ingeniør, utrykningspersonell, bygg-inspektør eller fotograf? Opplever du å undergrave ekspertisen din av å bli overbelastet med nye droneregler, prosedyrer og utvikling?

Gjennom vår drone-støtte vil vi navigere gjennom dette minefeltet og få deg i luften på en trygg og lovlig måte

  • Vi tilbyr deg med kunnskapen og sikkerheten du trenger, slik at du kan fokusere på arbeidet og flyvingen. 
  • Vi utvikler prosedyrer og nødvendig dokumentasjon etter dine krav.
  • Vi tilbyr utdanning og trening.
  • Vi leverer drone-støtte og systemer for sikkerhets-håndtering.
Drone-støtte

Sikkerhet og kunnskap til deg!