Trening, dokumentasjon og EASA godkjenninger

Tiepoint er bygget på en arv med mange rekorder. Som tidligere Andøya Space Unmanned har vi sørget for EASA-godkjenning for droneflyvninger med hastighet opp til mach 0,9, flytestgodkjenning av verdens største sivilt produserte drone Singular Aircraft (4 tonn i startvekt, 14 meter i vingespenn), og drevet BRLOS (Beyond Radio Line of Sight) via satcom siden 2010. All denne kunnskapen og ekspertisen er nå tilgjengelig for ditt produkt eller din virksomhet. 

I vår one-stop-shop for droneoperasjoner kan vi støtte hele prosessen fra idé til flytillatelse og flyoperasjon. Sammenlignet med å gjøre dette selv, er vi sikre på at vårt produkt er både kostnads- og tidsbesparende! 

For droneprodusenter og -distributører

Vi tilbyr EASA-designverifisering eller NATO Stanag 4703-sertifisering, begrenset typesertifikat eller typesertifikat, avhengig av hva du foretrekker. Denne sertifiseringen vil sikre enkel og sikker implementering for drift, både for dine sivile og militære kunder. Gjennom vår ekspertise som en kompetent tredjepart, og i samarbeid med vår godkjente designorganisasjon Aviation Engineering, kan vi gi råd og tilby den foretrukne sertifiseringen av dronene dine. I tillegg kan vi arrangere forhåndsbeskrevne SORA og ConOps for alle scenarier, noe som sikrer en enkel tilgang til flygetillatelse med dronene dine. Dette vil utvide dine operative muligheter, ettersom du gjennom vår ekspertise vil ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon for flygodkjenning i befolkede miljøer, BVLOS og i alle typer luftrom (sertifiseringsbegrensninger avhengig av dronens modenhet). Vi kan tilby et hurtigspor for de som har behov for å få flygodkjenningen raskt, slik at dere kan komme i luften i løpet av én til to måneder. 

For droneoperatører

Vi kan gi deg ekspertisen og kunnskapen som skal til for å sikre deg den foretrukne operative godkjenningen, fra grunnleggende STS til EASA LUC-godkjenning. Vårt Drone Support-program sørger for at du har alt i orden, fra dokumentasjon, opplæring, prosedyrer, teknisk styring, e-basert logging, sikkerhetsstyring og samsvarskontroll. Skulle du ha behov for innleie av ledelse, kan vi også ordne dette, med personell som er kvalifisert for ulike roller som nominerte personer. 

Trening

Vår nettbaserte opplæring er en kostnadseffektiv opplæringsform av høy kvalitet, som sikrer den nødvendige basiskunnskapen i henhold til EASA-regelverket. Vi tilbyr skreddersydd nettbasert opplæring eller klasseromsopplæring for mer komplekse operasjoner. Vi tilbyr skreddersydd praktisk flygetrening på det stedet du ønsker, noe som sparer deg for tid og penger. Vi tilbyr også repetisjonstrening, noe som sikrer kontinuerlig kompetanseheving blant pilotene dine, et høyt verdsatt produkt i det raskt skiftende regelverket for ubemannede operasjoner. 

Sikkerhetsstyring

Vi tilbyr et fullt utstyrt sikkerhetsstyringssystem som sørger for kontinuerlig overvåking og stadig bedre sikkerhet i dine ubemannede operasjoner. Vårt sikkerhetsstyringssystem vil bli innlemmet i din egen virksomhet, og støttes av vårt kunnskapsrike team, som sørger for kontinuerlig sikkerhet gjennom sikkerhetsinformasjon, sikkerhetsovervåking gjennom statistikk, styring av endringsprosesser, grunnlag for repetisjonstrening og mye mer. 

Overvåking av samsvar

Vi tilbyr samsvarsovervåking som en ekstern leverandør, der ekspertene våre utfører en GAP-analyse av virksomheten din i forhold til EASAs regelverk (både de som er implementert og de som kommer - slik at du er forberedt på fremtiden), og dine egne håndhevede prosedyrer. Overvåkingen av samsvar tilbys som ad-hoc eller regelmessig, basert på dine egne preferanser, og er en verdifull ressurs som sikrer at du er forberedt på CAA-revisjoner og videreføring av flygodkjenningen din. 

Pilotportal og NOTAM-informasjon

Vår pilotportal inneholder kommunikasjon av nødvendige NOTAM-er for dine operasjoner. De fleste ubemannede operasjoner utføres i lave høyder, og vi vasker derfor bort all unødvendig NOTAM-informasjon, og i et e-basert kart viser vi de NOTAM som er av interesse for dine operasjoner. Her finner du også alle nødvendige lenker og veiledningsmateriell for operasjonene dine, for eksempel hvordan du legger inn oppdrag i nærheten av flyplasser, hvor du finner kontaktinformasjon, hvordan du søker om oppdrag i miljøområder og mye mer. Chatboten vår vil svare på de mest grunnleggende spørsmålene for oppdraget ditt, og du har tilgang til en hotline til en av våre opplærte eksperter som kan hjelpe deg med spørsmål du sliter med, fra hvordan du oppdaterer dronen din til hvordan du søker om oppdrag i begrenset luftrom. 

Støtte til flyoperasjoner

Tiepoint tilbyr utsendelse av oppdragene dine, og sørger for at alle oppdrag utføres innenfor rammen av godkjenningen din, og at pilotene har all nødvendig informasjon som trengs. Etter flyging vil en samsvarskontroll, basert på AI, sikre den nødvendige driftskontrollen som er obligatorisk i henhold til EASA-regelverket.  

Ledelse for utleie

Tiepoint kan tilby erfarent og kvalifisert personell for kortsiktige eller langsiktige engasjementer som kan fungere som utpekte personer for ulike roller i dronevirksomheten din. Denne kostnadseffektive løsningen kan hjelpe deg med å effektivisere driften, sikre overholdelse av regelverk og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. De nominerte personene våre har omfattende ekspertise innen droneoperasjoner og er godt kjent med detaljene i EASA-regelverket. De kan gi deg verdifull veiledning og støtte gjennom hele livssyklusen til droneoperasjonene dine, fra første oppsett til løpende vedlikehold og etterlevelse. Enten du trenger hjelp med å innhente flygodkjenninger, administrere pilotopplæring og repetisjon eller implementere sikkerhetsstyringssystemer, er de utnevnte personene våre utstyrt for å håndtere et bredt spekter av oppgaver.

Databehandling

Vi kan tilby en prisgunstig løsning for de som ønsker å lagre og behandle data. Fra 2D- og 3D-kart, RGB, termisk, multispektral. Vår løsning er på forespørsel, slik at du kan velge hvilke kart du vil ha opprettet, og hvilke alternativer du vil ha for behandling. I tillegg kan vi tilby skreddersydde AI-løsninger, hvis du for eksempel har behov for å spore endringer, telle objekter osv. 

DJI_20220826101024_0001-2

Du er eksperten

- la oss støtte deg og gi deg rom til å gjøre det du kan best

Er du en ingeniør, utrykningspersonell, bygg-inspektør eller fotograf? Opplever du å undergrave ekspertisen din av å bli overbelastet med nye droneregler, prosedyrer og utvikling?

Gjennom vår drone-støtte vil vi navigere gjennom dette minefeltet og få deg i luften på en trygg og lovlig måte

  • Vi tilbyr deg med kunnskapen og sikkerheten du trenger, slik at du kan fokusere på arbeidet og flyvingen. 
  • Vi utvikler prosedyrer og nødvendig dokumentasjon etter dine krav.
  • Vi tilbyr utdanning og trening.
  • Vi leverer drone-støtte og systemer for sikkerhets-håndtering.
Drone-støtte

Sikkerhet og kunnskap til deg!