DJI FlyCart 30 revolusjonerer beredskapen

The DJI FlyCart30

FlyCart 30s evne til å levere viktige forsyninger direkte til nødsituasjoner, spesielt i utfordrende terreng som skogbranner, er en "game-changer". I Norges tilfelle vil dronens evne til å forcere vanskelig terreng være spesielt verdifull i forbindelse med skogbranner, der den kan levere viktig utstyr direkte til brannsonen.

Les mer