DJI FlyCart 30 revolusjonerer beredskapen

The DJI FlyCart30

110 Midt (sentralledelse for brannvesen): Ledende med FlyCart 30

Norges 110 Midt (Midt-Norges sentralledelse for brannvesen) viser banebrytende lederskap innen beredskapsteknologi. De har tatt i bruk DJI FlyCart 30, en banebrytende leveringsdrone med potensial til å revolusjonere virksomheten deres.

"FlyCart 30 er vårt eget minihelikopter og luftbårne nyttekjøretøy, og vil for alltid endre hvordan vi reagerer innen førsteinnsats og logistikk."

Sverre Hogstad, sjefsbasepilot ved 110 Midt.
The DJI FlyCart 30 flying above the treeline
DJI FlyCart 30 har imponerende flyegenskaper med tanke på sin størrelse og vekt Foto: MN110

FlyCart 30s evne til å levere viktige forsyninger direkte til nødsituasjoner, spesielt i utfordrende terreng som skogbranner, er en "game-changer". I Norges tilfelle vil dronens evne til å forcere vanskelig terreng være spesielt verdifull i forbindelse med skogbranner, der den kan levere viktig utstyr direkte til brannsonen.

The DJI FlyCart30 locking mechanism attached to a hose
DJI FlyCart 30 låsemekanisme festet til en slange Foto: MN110

Tiepoint, et selskap som spesialiserer seg på dronereguleringer og flygodkjenninger, spiller en viktig rolle i 110 Midts vellykkede adopsjon av FlyCart 30. De samarbeider med brannvesenet om å etablere driftsprosedyrer og navigere i prosessen med å innhente flytillatelser.

Tiepoints SORA: Muliggjør sikker og kompatibel FlyCart 30-drift

Luftfartsindustrien legger avgjørende vekt på sikkerhet og overholdelse av regelverket. Dette gjelder spesielt for større droner som DJI FlyCart 30. Tiepoints SORA (Spesifikk risikovurdering av operasjoner) fungerer som et viktig grunnlag for trygge operasjoner, og tar hensyn til de unike kravene som stilles til denne dronen. Ved å skreddersy SORA spesielt for FlyCart 30 sikrer Tiepoint ikke bare at 110 Midt overholder regelverket, men støtter også utviklingen av prosedyrer, sjekklister og opplæringsmateriell som er avgjørende for effektiv dronedrift.

FlyCart 30: Applikasjoner for førstehjelpspersonell

The DJI FlyCart30 lifting a hose
DJI FlyCart 30 brukes til å frakte utstyr Foto: MN110

DJI FlyCart 30s potensial for nødhjelp strekker seg langt utover den innovative bruken av 110 Midt. Dens evne til å levere nyttelast via lasterom eller vinsj gir fleksibilitet for transport av viktig utstyr, medisinsk utstyr og kommunikasjonsverktøy. Ved hjelp av denne dronen kan man raskt levere viktige ressurser til avsidesliggende eller farlige steder, noe som gir avgjørende hjelp til nødetatene samtidig som sikkerheten ivaretas og miljøpåvirkningen minimeres. I motsetning til tradisjonelle hjulkjøretøy som bidrar til nedbryting av biomasse, er denne dronen et miljøvennlig alternativ.

Batteries being attached to the DJI FlyCart 30
DJI FlyCart 30 kan bruke opptil to "DB2000"-batterier på 38000 mAh samtidig for å kunne levere den nødvendige strømmen til driften

Tiepoint: Navigere i et komplekst regelverk for å forbedre førstehjelpsoperasjoner

Tiepoints ekspertise innen dronereguleringer og deres FlyCart 30-spesifikke SORA effektiviserer godkjenningsprosessen. I tett samarbeid med 110 Midt samler de inn viktige data for designverifisering og fremtidig forbedring av SORA-rammeverket. I tillegg gir Tiepoints dedikerte støttemodell nødetatene mulighet til å fungere som Tiepoint-piloter under operasjoner, og dra nytte av etablerte godkjenninger og dispensasjoner for å fremskynde utplasseringen av FlyCart 30.

Konklusjon

The DJI FlyCart 30 standing stationary on the ground
DJI FlyCart 30 står stille på en landevei Foto: MN110

DJI FlyCart 30, kombinert med Tiepoints regulatoriske veiledning, kommer til å forandre beredskapsoperasjoner. Ved å øke hastigheten, effektiviteten og sikkerheten ved førsteinnsats, har denne teknologien potensial til å redde liv og beskytte lokalsamfunn. Den vellykkede implementeringen av 110 Midt baner vei for en utbredt bruk av lignende droneløsninger, noe som vil omdefinere hvordan vi håndterer kritiske situasjoner verden over.


Se DJI FlyCart 30 i aksjon med 110 Midt Video: MN110