Utfordringer knyttet til droneoperasjoner under isingsforhold i Polhavet

Oil spill protection vessels during a drill

Sammendrag Tiepoint, et ledende selskap som spesialiserer seg på ubemannede luftfartøyer (UAV-er), har lang erfaring med å operere droner i det utfordrende arktiske området. Med fokus på elektriske UAV-er som brukes av NOFO (Norwegian Clean Seas Association for Operating Companies), utforsker denne artikkelen de unike utfordringene som ising, polare lavtrykk og sjøsprøyt skaper i arktiske strøk.

Les mer

Hvilken drone skal jeg velge?

og:image

I den teknologiske tidsalderen vi lever i, har droner blitt et utrolig populært verktøy for både fritidsaktiviteter og profesjonell bruk. Fra film- og TV-produksjon til kartlegging og inspeksjon av infrastruktur - droner har endret måten vi opererer på mange områder. Men med et stadig voksende marked av droner å velge mellom, kan det være...

Les mer

IKEA når nye høyder ved bruk av droner til varetelling

IKEA utvider bruken av droner til lagerstyring "Å være i forkant når det gjelder innovative og verdiskapende løsninger er en del av IKEAs arv. Vi er alltid nysgjerrige på å lære av andre, og dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi har samarbeidet på tvers av IKEA og sammen med en ekstern partner kommet frem til en ...

Les mer

Delair UX11 er den første dronen i Europa som mottar en C6 klassifisering

Med en C6-klassifisering vil Delair UX11 kunne utføre BVLOS-flyvninger ved bruk av EASAs standardscenarier. "Droner er mye mer sparsommelige når det gjelder energiforbruk og karbonutslipp enn tradisjonelle metoder som helikoptre. Vi er stolte av å kunne tilby våre kunder og deres operatører en pålitelig og robust drone, og fra nå av...

Les mer

Forskere fra MIT har funnet at toroidpropeller reduserer lydnivået fra droner betydelig

Kan toroidpropeller gjøre det lettere å ta i bruk droner i offentlige tjenester? "Reduserte lydnivåer gjorde det mulig for droner med toroidpropeller å operere uten å belaste menneskets hørsel på en avstand som var halvparten så stor som ved vanlig drift." - MIT Lincoln Laboratory | Innovation Highlight Helt siden droner kom på det kommersielle markedet, har de blitt tatt i bruk for å utføre storskalaoperasjoner, noe som har...

Les mer