Forskere fra MIT har funnet at toroidpropeller reduserer lydnivået fra droner betydelig

Sound profiles from two different types of propellers

Kan toroidpropeller gjøre det enklere å ta i bruk droner for offentlige tjenester?

“Reduced sound levels allowed toroidal-propeller-equipped drones to operate without taxing human hearing at a distance half that of typical operation.”

MIT Lincoln Laboratory | Innovation Highlight
MIT designet og testet 3D-printede toroidformede propeller på en kommersiell drone for å sjekke støynivåer. Bilde: MIT EDU

Helt siden droner dukket opp i det kommersielle markedet, har ambisjonene for storskalabruk presset den teknologiske utviklingen fremover. Hovedkomponentene har hatt en rivende utvikling, som forbedret batterikapasitet, bedre GPS-nøyaktighet og funksjonalitet, avanserte sensorsystemer for å unngå hindringer samt avanserte bildesensorer for termisk og multispektral fotografering.

Toroidpropeller beviser at det fortsatt er mulighet for ytterligere utvikling mot en fremtid der droner er en del av hverdagen. Se videoen fra Lincoln Laboratory her:

En av de store utfordringene med kommersielle droner er akustisk støy. Forskning utført av NASA viser at dronestøy er den mest irriterende typen støy fra noe kjøretøy for et menneske. Ved å skape irritasjon blant publikum vil dette kunne hindre droner i å bli benyttet til offentlige tjenester slik som leveranser i befolkede områder. Selv om produsentene har kommet langt med å fjerne høyfrekvent støy ved bruk av f.eks DJIs Low-Noise Propeller på Mavic- og Phantomserien, er det fremdeles muligheter for store forbedringer. ..

En sammenligning mellom standard DJI-propeller (a) og det toroidformede propelldesignet fra MIT (b), som viser en stor støyreduksjon i de frekvensene som er mest sensitive i menneskelig hørsel. Bilde: MIT Lincoln Laboratory Innovation Highlight

Droner vil være et meget nyttig verktøy for levering av førstehjelpsutstyr og medisiner i større byer, der et helikopter eller en ambulanse vil bruke for mye tid eller ha vanskeligheter med å nå frem til ulykkesstedet. Droner har som fordel av å være små, noe som lar dem bevege seg i trange og normalt utilgjengelige områder, samtidig som de bruker langt mindre tid under avgang og landing. Ved å redusere støy fra dronens propeller, vil disse oppgavene kunne bli utført uten at det høres som en "bisverm" over befolkede områder.

Toroidpropellene viser seg også å være minst like energieffektive som en vanlige propeller, og skaper like mye løft uten å tilføye ekstra vekt. Toroidpropeller er allerede i bruk i marine applikasjoner, hvor det rapporteres om inntil 30% økning i effektivitet i følge produsenten Sharrow Marine

Sharrow Marines toroidformede propell for båter. Bilde: Sharrow Marine

Det blir spennende å følge utviklingen. Kanskje toroidpropeller kan produsere ekstra løft uten å legge til vekt eller øke energiforbruket. Dette kan gi muligheter for større nyttelast og/eller lengre flyvetid ettersom dronen ville kunne prestere like godt som tradisjonelle propeller selv med ett lavere turtall. Uansett hvilke fordeler toroidpropellen kan gi, er det ett faktum at støyen blir betydelig redusert. Dette er enda ett skritt nærmere en fremtid med droner i offentlig tjeneste.


Legg igjen en kommentar